,, Mijnheer de Groot " Groentenhandelaar

 

 

                                     Groot,s echtgenote was lang, knokebenig en gespeend van iedere charme

  Wel vriendelijk  echter een overmatig beleefd tegen de klanten in het besef dat zulke haar enige wapen was om het gezin

  door de misère te loodsen

   Zes  kinderen dus : niet niks

  Maar in die dagen gold zoiets niet als bijzonder, vrij normaal zelfs. ook hiermee kon Groot zijn naam geen eer aan doen

 

Het gezin was Rooms Katholiek

,, Van de fijne kant "wist mijn moeder te vertellen

De namen van Groot,s dochters bevestigden haar stelling ; Maria, Agatha, Agnes, Bernadette, Christiana en Lidwina

 

Wat het verschil was tussen de ,, De Fijnen "  en de  ,, De Gewone " ontging mij als kind ten ene male ;

had zoiets  met veelvuldig kerkbezoek te maken dacht ik

Niet dat de Groot zelf zich daar zo vaak vertoonde ; hij had een andere drempel om frequent te pauzeren

Dat mijn moeder tot zijn klantenkring behoorde was, oppervlakkig gezien, verwonderlijk .

Zij koesterde voor de man  een gedegen minachting : zijn uiterlijk stond haar niet aan ; zijn bejegening ronduit plebees !

Dat hij er niet vies van was om  soms ,, Ouwe troep " te verkopen was uitermate bekend.

En dan dat gesjoemel met die constant bevende bascule !  ( weegschaal )

Zijn overmatig drankgebruik kon uiteraard helemaal niet door de beugel.

 

Waarom dan toch

Vermoedelijk een praktische en ideologische overweging.

De winkel lag  zo lekker dichtbij, hoogstens tachtig meter van onze woning , haast onnodig te vermelden dat bij gunstige weersomstandigheden

de markt favoriet was vanwege het prijsverschil

De ideologische reden lag van zelfsprekend dieper ; een mengsel van medelijden en verborgen solidariteitsgevoel ; ze waren katholiek, nietwaar .

 

Op een onzalige namiddag moest ik voor moe en boodschap doen.

Uitgerekend naar Groot voor twee pond boerenkool.

Ik de trappen af met het koffertje van papier-maché  , een soort geperst papier hetgeen toen  gebruikt werd als nepleder zoals skai nu

Geen open boodschappentas kreeg ik mee maar een gesloten koffertje dus, kompleet met sloten ; ten slotte gaat het de buren

 niets aan wat je eet, nietwaar

 

Hopende dat mevr Groot zou helpen slofte ik winkelwaarts, maar niks hoor ; Groot was er zelf         

Een angstig voorgevoel vertelde mij dat er iets mis zou gaan

Wat er mis zou gaan bleek weldra na thuiskomst toen het koffertje open ging ; drie kwart stronken

Van het schaarse beetje kool viel geen pot te stampen

Moeder woest ; ik had niet uit mijn doppen gekeken, staan suffen natuurlijk

Terug

Met knikkende knieën wederom de trappen af

,, Als er nu maar iemand in de winkel was en mevr Groot maar zou helpen "

Opnieuw pech

Groot stond alleen in de winkel met zijn achterwerk naar de straatdeur

Meneer de groot, mijn moeder zegt dat -het - uh - alleen maar stronken zijn

Groot raakte allerminst van de kook ; draaide zich halfom en wierp een verveelde blik naar de inhoud van het inmiddels

door mij geopende koffertje ,, Boerenkool zonder stronken bestaan niet "  bromde hij en zette zich waggelend in beweging gangdeur

Terug naar huis

Daar waren de rapen gaar !  Ik kreeg   de volle laag; had mijn waffel niet goed open gedaan , de verlegen sufferd

"dan ga ik zelf wel " besloot Moe  "en jij gaat mee :

Geen ontkomen aan. De Mantel werd aangetrokken , het hoedje ging op  en daar gingen wij de trappen af

bij aankomst was er niemand in de winkel.

Groot had ons natuurlijk vanuit zijn huiskamer door het glas van de tussendeuren in de smiese gekregen  en was ondanks

de alcoholnevel leep genoeg om te begrijpen dat er een onweersbui in aantocht was

Mevr Groot kwam naar voren en kreeg de volle laag omtrent haar,s mans wandaden

Het zielige mens had het niet meer en putte zich uit in  duizend verontschuldigingen.

 

"Neemt U mij alstublieft niet kwalijk ; hij voelt zich de laatste tijd niet zo lekker , heeft wat last van zijn maag, ziet U "

Dat excuus ging radicaal de mist in

 

'Moet hij niet zo zuipen "zei Moe briesend

Om Psychologische redenen werd ik daarna verwijderd en wel de uit  en de straat op

De rst van de afstraffing ging aan mijn neus en oren voorbij

Na enige tijd  kwam moe de winkel uit, uiteraard in het  bezit van het koffertje, thans vol gepropt met prima boerenkool !!!!!!!

 

                                                                                          TERUG